RÁJ  U  JIHLAVY

Nachází se zhruba 2 km jižně od Jihlavy. Lokalita je v údolní nivě říčky Jihlávky a jsou zde znatelné pozůstatky středověké hornické činnosti. Rájem prochází modrá turistická značka od Pančavy přes Sasov (z Jihlavy) do Rančířova.

Jihlavská aliance zde v roce 2009 realizovala projekt „Oživení vycházkové lokality Ráj u Jihlavy“.
Hlavní náplní projektu byla úprava místa samotného, jeho propagace a pořádání akcí. Co se dělo, děje a bude dít, je zveřejňováno v "novinkách". 

I tento web vzniknul díky uvedenému projektu, který byl z větší části spolufinancován z programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů. Děkujeme!

Přijde nám škoda, že tradice výletního místa a cíle vycházek Jihlavanů zanikla a místo bylo zpustlé a zarostlé. Snažíme se místo znovu zpopularizovat a oživit. V roce 2009 se na tom podařilo udělat velký kus práce, v dalších letech jsme úspěšně pokračovali. V roce 2012 se díky aktivitě Charity Jihlava, projektu Malá řemesla, podařilo obnovit lavičky a vyčistit betonový základ po první chatce, jako přípravu na využití jako pódium.

Ráj má výraznou historii - dávnou v tom, že přímo zde se odehrávalo ve středověké hornické minulosti zpracování stříbrné rudy 
(v blízkém okolí i těžba); nedávnou ve výletní restauraci Ráj, která zanikla v osmdesátých letech minulého století.
Díky objevu stříbra vzniklo Město Jihlava. Dolování v Ráji a okolí bylo velice intenzívní; jedná se o druhou nejvýznamnější lokalitu (po Starých horách) v Jihlavském rudním revíru.

Zima v RájiLokalita je na pozemcích v k.ú. Rančířov, ale ty jsou z části ve vlastnictví Města Jihlavy. Jihlava je vykoupila v devadesátých letech minulého století od soukromých vlastníků pro záměr vybudování hornického skanzenu, ze kterého však později sešlo a nezdá se, že by se něco v dohledné době v tomto směru změnilo.

Rádi zde zveřejníme další informace k Ráji i okolí. Máte-li nějaké, neváhejte je prosím poslat.
 

STAŇTE SE PŘÍZNIVCEM RÁJE U JIHLAVY NA FACEBOOKU

jihlavskaaliance@ji.cz